Vytauto Šliūpų vardinę stipendija

Paskirtos Vandos ir Vytauto Šliūpų vardinės stipendijos

2020 m. birželio 15 d. Šiaulių universiteto Vandos ir Vytauto Šliūpų stipendijos komiteto sprendimu septintus metus iš eilės paskirtos vardinės Vandos ir Vytauto Šliūpų stipendijos.Stipendijos konkursas skelbiamas kasmet, dr. Jono Šliūpo gimimo dieną (kovo 7 d.) ir skiriamos už reikšmingiausius darbus, susijusius su dr. Jono Šliūpo archyve arba kituose informacijos šaltiniuose sukauptos informacijos tyrimais, J. Šliūpo iškeltais esminiais kultūros, istorijos, visuomenės plėtros, tikėjimo išpažinimo klausimais, mažai žinomais istoriniais bei biografiniais faktais, atspindinčiais ryšį su Lietuva ir Šiaulių kraštu.
Vandos ir Vytauto Šliūpų vardinės stipendijos komitetas (pirmininkė prof. dr. Diana Cibulskienė), susipažinęs su studentų darbais bei remdamasis pateiktomis rekomendacijomis, vienbalsiai nutarė stipendijas skirti  trims Šiaulių universiteto absolventams:

Kristinai Kulikauskienei, Viešojo valdymo magistro studijų programos absolventei (magistro darbas Socialiai įtraukios bibliotekos kūrimas: paslaugų neįgaliesiems plėtojimo aspektas (2020), vadovė prof. dr. Laima Liukinevičienė).

Ryčiui Milkintui, Viešojo valdymo magistro studijų programos absolventui (magistro darbas Sumanus miesto kultūros valdymas (2020), vadovas prof. dr. Teodoras Tamošiūnas).

Monikai Plingytei, Viešojo administravimo bakalauro studijų programos absolventei (bakalauro darbas Seniūnaičio vaidmuo plėtojant piliečių dalyvavimą vietos savivaldos valdyme (2020), vadovas lekt. Sigitas Balčiūnas).

Stipendijos buvo įteiktos birželio 29 d. Šiaulių universiteto diplomų įteikimo šventės metu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!