virtuali paroda

Šiaulių universiteto bibliotekoje veikia žymaus nacionalinio atgimimo veikėjo, aušrininko dr. J. Šliūpo archyvas, įkurtas 2009 m. birželio 12 d. Kviečiame virtualių parodų svetainėje susipažinti su gydytojo, medicinos, humanitarinių ir teisės mokslų daktaro, lietuvių spaudos ir politinio veikėjo, laisvamanio  Jono Šliūpo asmenybe.

06

Virtuali paroda parengta, įgyvendinus Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos projektą „Mokymai bibliotekų darbuotojams „Mokomės kurti virtualias parodas“. Projektui dalinį finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba Kultūros rėmimo fondo lėšomis 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu (Lietuvos kultūros tarybos sprendimas Nr. 1LKT-87 (1.2), Vilnius).

Paroda parengta, remiantis informacija iš Šiaulių universiteto bibliotekos dr. J. Šliūpo archyvo, Retų spausdinių skaityklos išteklių bei kitų nurodytų šaltinių.

———

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!