Vandos ir Vytauto Šliūpų stipendijos

2019 m. birželio 26 d. per Šiaulių universiteto diplomų įteikimo šventę įteiktos Vandos ir Vytauto Šliūpų vardinės stipendijos, skirtos pagerbti aušrininko dr. Jono Šliūpo atminimą.

sliupas

Stipendijos konkursas skelbiamas kasmet, dr. Jono Šliūpo gimimo dieną (kovo 7 d.) ir skiriamos už reikšmingiausius darbus, susijusius su dr. Jono Šliūpo archyve arba kituose informacijos šaltiniuose sukauptos informacijos tyrimais, J. Šliūpo iškeltais esminiais kultūros, istorijos, visuomenės plėtros, tikėjimo išpažinimo klausimais, mažai žinomais istoriniais bei biografiniais faktais, atspindinčiais ryšį su Lietuva ir Šiaulių kraštu. Šiemet, jau šeštus metus iš eilės, stipendijos įteiktos Šiaulių universiteto absolventams:

  1. Lietuvių filologijos ir komunikacijos bakalauro studijų programos absolventei Ievai Kelpšaitei už baigiamąjį darbą ,,Jauno žmogaus pasaulėvaizdis XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių poezijojeˮ (2019 m., darbo vadovė prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė). Šį darbą galima laikyti Šliūpų šeimos intelektualaus palikimo įprasminimu. Bakalauro darbe Ieva Kelpšaite tiria aštuonių jaunų XIX a. pab. – XX a. pr. poetų pasaulėvaizdį. Viena iš tiriamų autorių – poetė aušrininke Liudvika Eglė Malinauskaitė-Šliūpienė (1864–1928).
  2. Istorijos studijų bakalauro programos absolventui Žygimantui Ruškiui už baigiamąjį darbą ,,Nepilnamečių nusikalstamumas Pirmojoje Lietuvos Respublikoje: priežastys ir prevencijaˮ (2019 m., darbo vadovas asist. Tomas Žilius);
  3. Viešojo administravimo bakalauro studijų programos absolventei Gabrielei Norvaišaitei už baigiamąjį darbą ,,Pasitikėjimas vietos savivaldos institucijomis: Šiaulių rajono savivaldybės atvejisˮ (2019 m., darbo vadovė lekt. Vilma Tubutienė);
  4. 2018 m. Vadybos magistro studijų programos absolventei Giedrei Brazlauskaitei už baigiamąjį darbą ,,Savanoriškos veiklos vertė organizacijai ir savanoriuiˮ (2018 m., darbo vadovė doc. dr. Milda Damkuvienė).
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!