Valandinė vaikų priežiūra

Vaikų valandinės priežiūros kambarys pradėjo veikti 2012 m. lapkričio 22 d. kaip Šiaulių universiteto Lyčių studijų centro, Technologijos, Matematikos ir Informatikos fakultetų mokslinio projekto „Institucijos kaita, skatinanti moterų ir vyrų lygybę moksle“ (angl. INstitutional Transformation for Effecting Gender Equality in Research) veiklų rezultatas.

Vaikų valandinės priežiūros kambaryje galima palikti ikimokyklinio amžiaus (nuo 3 iki 6 metų) vaikus ne ilgesnei nei 3 valandų priežiūrai. Čia sudarytos sąlygos vaikų individualiems kūrybiniams gebėjimams atsiskleisti per įvairius žaidimus; tobulinama jų vaizduotė ir kalbiniai gebėjimai; ugdomas savarankiškumas; žadinamas poreikis pažinti aplinkinį pasaulį; plėtojami bendravimo įgūdžiai.

Vaikų priežiūros paslaugas teikia bibliotekos darbuotojai, turintys pedagoginį išsimokslinimą, socialinio darbuotojo ar pedagogo kvalifikaciją, ar edukologijos kvalifikacinį laipsnį.

Vaikai2  Vaikai1  Vaikai

Paslauga nemokamai teikiama visiems VU bendruomenės nariams, atliekantiems informacijos išteklių paiešką, dalyvaujantiems ŠA Informacijos centre vykstančiuose mokslo bei kituose renginiuose ir kt.

Paslauga išoriniams vartotojams teikiama taikant minimalų mokestį (1 valandos kaina – 3,00 €).

Informacija:
Vaikų valandinės priežiūros kambarys (126 kab.)
Tel. (8 41) 595 706
El. p. saic@mb.vu.lt

Darbo laikas:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais: 8.00–17.00
Penktadieniais: 8.00–15.30

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!