Svečias Kęstutis Šliūpas

2016.10.10 d. bibliotekoje lankėsi aušrininko dr. Jono Šliūpo anūkas Kęstutis Šliūpas, domėjosi senelio dr. J. Šliūpo archyvo saugojimu ir perdavė bibliotekai tėvo Vytauto Šliūpo įdėtus dokumentus. Dr. Jono Šliūpo archyvas papildytas miškininko Vlado Kavaliausko surinktais prisiminimais apie dr. Jono Šliūpo vyriausiąjį  brolį Stanislovą Šliūpą, kuris ūkininkavo Papilės valsčiaus Auksučių kaime ir žuvo nuo brakonieriaus rankos. Archyvą pasiekė 1988 m. rugsėjo 17 d. dr. Jonui Šliūpui Rakandžiuose atidengto stogastulpio mažesnio dydžio kopija ir molinis indelis su žvakute, kurį laikydami rankose prie degančio laužo  Vanda ir  Vytautas Šliūpai  prisiekė, kad  „…nei mes, nei mūsų palikuonys nepamiršime Rakandžių“. Bibliotekai padovanojo Amerikoje leidžiamo laikraščio Dirva naujausius numerius ir Lothar Klafs prisiminimų knygą “Ir visgi mes išgyvenome”.

dsc03493  dsc03489

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!