Projektai

 • 2015 m. rugsėjo 1 d.–gruodžio 31 d. Lietuvos kultūros tarybos (LKT) Kultūros rėmimo fondo finansuojamos kultūros ir meno srities „Atminties institucijos (bibliotekos, archyvai, muziejai)“ projektų dalinio finansavimo lėšomis buvo parengta edukacinė programa „Istorinė pinigų raida Lietuvoje“, skirta įvairių amžiaus grupių ir specialiųjų poreikių bibliotekos lankytojams suprasti esminius šalies ir pasaulio kultūrai reikšmingus Lietuvos Respublikos apyvartoje naudotų banknotų istorijos laikotarpius.
 • 2012 m. rugpjūčio 21 d. Centrinėje projektų valdymo agentūroje (CPVA) pasirašyta projekto „Šiaulių universiteto bibliotekos duomenų saugyklos infrastruktūros ir skaitmeninimo įrangos modernizavimas užtikrinant ilgalaikį duomenų prieinamumą ir atvirą virtualią prieigą humanitarinių mokslų srities mokslininkams“, Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-006 finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-06-V priemonę „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“.
 • 2008 m. lapkričio 27 d. atidaryta renovuota Šiaulių universiteto biblioteka (pirmasis Šiaulių aukštosios mokyklos pastatas) Projektas BIBLIOREG.
 • 2005 m. balandžio 1 d.–2008 m. spalio 1 d. projektas “BIBLIOREG: Akademinė biblioteka kuria besimokantį regioną” (BPD2004-ERPF-1.5.0-01-04/0023). BPD 1.5 priemonė “Darbo rinkos, Švietimo, Profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra”.
 • 2005 m. kovo 16 d.–2008 m. vasario 1 d. projektas “BIBLIONOVA: informacinių gebėjimų ir savarankiško mokymosi įgūdžių ugdymo metodo kūrimas ir išbandymas besimokančiame regione” (ESF/2004/2.4.0-K01-161/SUT-247). BPD 2.4 priemonė “Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra”.
 • 2002 m. parengtas The Japan Foundation bibliotekų rėmimo programos projektas.
 • 2002 m. biblioteka kartu su Šiaulių apskr. P.Višinskio ir Šiaulių m. savivaldybės viešosiomis bibliotekomis rengė konferenciją “Šiaulių miesto bibliotekos kelyje į žinių visuomenę”.
 • 2001 m. pagal ROTARY klubo projektą gauta 18 000 knygų iš JAV.
 • 1999 m. ŠU biblioteka dalyvavo Japonijos bibliotekų rėmimo programoje.
 • Nuo 1999 m. biblioteka dalyvauja tarptautiniame projekte “Puskinskaja bibliotieka”.
 • Nuo 1999 m. ŠU biblioteka dalyvauja didžiųjų Lietuvos bibliotekų tarpbibliotekinio abonemento (TBA) finansinės paramos projekte. Projektas baigtas.
 • 1999 m. biblioteka pradėjo vykdyti projektą “Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas” (LABT).
 • 1998 m. biblioteka kartu su Šiaulių apskr. P.Višinskio ir Šiaulių m. savivaldybės viešosiomis bibliotekomis laimėjo projektą “Šiuolaikinis bibliotekininkas: jo profesinis tobulėjimas”.
 • 1998 m. kartu su Klaipėdos universiteto biblioteka parengtas II – asis TEMPUS projektas JEP 13236-98 “Pokyčių vadyba akademinėse bibliotekose”. Šis projektas buvo skirtas bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimui (projektas baigtas 2001 m.).
 • 1997 m. biblioteka dalyvavo Norvegijos Mokslų Akademijos paramos bibliotekai projekte (projektas baigtas 1999 m.).
 • 1997–1999 m. ŠU biblioteka dalyvavo LIBIS projekte, kurio tikslas buvo parengti organizacinę-funkcinę struktūrą, leidžiančią pagerinti mokslinių ir viešųjų bibliotekų darbą, vartotojų informacinį aprūpinimą.
 • 1996 m. pradėta diegti automatizuota bibliotekinė sistema CICERO.
 • 1995 m. biblioteka įsijungė į tarptautinį TEMPUS projektą “Integralios informacinės sistemos akademinėse bibliotekose”, kurio tikslas buvo sukurti jungtinį bibliotekų katalogą (projektas baigtas 1998).

Projekto BIBLIOREG eigos akimirkos

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!