Pasibaigęs testavimas

Iki 2019 m.  gruodžio 31 d. suteikta laisva prieiga prie naujų EBSCO viso teksto duomenų bazių Academic Search Ultimate ir Business Source Ultimate.

Academic Search Ultimate – daugiatemė duomenų bazė, kurioje yra daugiau kaip 3000 pilnateksčių mokslo žurnalų, skirtų antropologijos, astronomijos, biologijos, chemijos, kultūros studijų, geologijos, geografijos, muzikos, psichologijos, religijos ir filosofijos, teisės, veterinarijos, zoologijos ir kt.

Business Source Ultimate – verslo duomenų bazė, kurioje yra daugiau kaip 1400 pilnateksčių verslo ir mokslo žurnalų apie verslo administravimą, bankininkystę, rinkodarą, apskaitą, žmogiškųjų išteklių valdymą ir kt.

Visa informacija pasiekiama per EBSCOhost: iš ŠU tinklo kompiuterių – https://search.ebscohost.com

———

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. suteikiama laikina prieiga prie duomenų bazės OECD iLibrary. OECD iLibrary – ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD – Organisation of Economic Cooperation and Developmen) duomenų bazė, kurioje rasite knygų, žurnalų, statistinės informacijos įvairiomis temomis: ekonomikos vystymasis, informacinės technologijos, žemės ūkis ir maistas, švietimas ir mokslas, pramonė, atominė energetika ir kt. Vartotojo vadovą galite parsisiųsti.

———

Iki 2018 m.  gruodžio 31 d suteikta prieiga prie viso teksto duomenų bazės MLA International Bibliography with Full-Text. Duomenų bazę sudaro:
•  MLA International Bibliography – 2,8 milijono išsamių bibliografinių įrašų, dokumentuojančių mokslinius duomenis nuo XX a. pradžios.  Prieiga prie MLA tezauro ir periodinių leidinių katalogo;
• 1000 viso teksto žurnalų – tai daugiausiai skaitomi MLA International Bibliography leidiniai, tokie kaip pvz.  Applied Linguistics, Critique, Comparative Literature, Renaissance Quarterly and College Composition & Communication.

MLA International Bibliography with Full-Text pateikia informaciją kalbotyros, lingvistikos, folkloro, kino, literatūros teorijos ir kritikos, dramaturgijos klausimais, taip pat apie istorinius spausdinimo ir leidybos aspektus, publikacijos apie retoriką ir kompoziciją,  literatūros mokymo istoriją, teoriją ir praktiką.
Visa informacija pasiekiama per EBSCOhost: iš ŠU tinklo kompiuterių – https://search.ebscohost.com

———

Iki š. m. lapkričio 30 d. testuota statistikos ir analitinių duomenų bazė Passport. Tai visatekstė duomenų bazė, teikianti informaciją apie rinkas, kompanijas, šalis ir vartotojus. Čia galima rasti virš milijono demografinių, ekonominių ir marketingo statistikos duomenų iš 205 pasaulio šalių, kuriuos lengva paversti palyginamais, detaliais atskirų šalių profiliais ir pan.

———

Iki š. m. lapkričio 2 d. buvo testuojamas naujas analitinis įrankis Dimensions, skirtas mokslo politikos formuotojams, mokslininkams, bibliotekininkams, užsiimantiems mokslotyra. Mokslinės informacijos paieškos sistemoje Dimensions galima rasti patentų, instrukcijų bei įvairios tematikos publikacijų, jų citavimo ir kitus duomenis.

———

Iki š. m. gegužės 31 d. suteikta prieiga prie  70 000 elektroninių knygų, skirtų humanitariniams mokslams, apimant kultūros, meno ir religijos, ekonomikos, istorijos, teisės, literatūros ir kalbotyros sritis. Taip pat galima susipažinti su rusų enciklopedijomis, žodynais, skaitmeniniais žemėlapiais, vaizduojamojo meno iliustracijomis, garso knygomis, vaizdo medžiaga, rusų kalbos testais ir kita naudinga informacija.
Prisijungimo adresas anglų kalba Basic Academic Collection
Prisijungimo adresas rusų kalba Университетская библиотека онлайн
Dėl prisijungimo duomenų ir slaptažodžių kreiptis adresu r.klevaityte@su.lt

———

Iki š. m. balandžio 30 d. kviečiame skaityti Taylor and Francis duomenų bazėje daugiau nei 90 tūkst. socialinių, humanitarinių bei tiksliųjų mokslų sričių elektroninių knygų.

———

Kviečiame iki š. m. balandžio 30 d. skaityti LearnTechLib duomenų bazėje įvairių mokslo sričių naujausius recenzuojamus straipsnius, elektronines knygas, konferencijų medžiagą, ataskaitas, disertacijas, straipsnių rinkinius bei kitus dokumentus.

———

Springer duomenų bazių testavimas vyko iki 2017 m. lapkričio 24 d.:
Springer Materials – fizikiniai ir chemijos mokslo duomenys medžiagų moksle;
Springer Reference – informaciniai įvairių mokslo sričių leidiniai.

———

EBSCO duomenų bazių: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate, Applied Science & Technology Ultimate, Humanities Source Ultimate, Sociology Source Ultimate, One Belt One Road Reference Source testavimas vyko nuo 2017-09-20 iki 2017-11-30.

———

VGTU leidyklos „Technika” elektroninių knygų iš Socialinių ir Technologinių mokslų kategorijų testavimas vyko iki 2017 m. spalio 18 d. http://www.ebooks.vgtu.lt/bookshelf

———

Kviečiame skaityti Science žurnalo leidėjų atvirosios prieigos  žurnalą Science Advances

———

Iki 2017 m. birželio 30 d. vyko De Gruyter leidyklos mokslinių žurnalų testavimas. Prieiga prie daugiau kaip 350 pavadinimų recenzuojamų, įvairias mokslo disciplinas apimančių mokslo žurnalų.

———

NAXOS duomenų bazės, kurioje sukaupti įvairūs muzikos įrašai bei literatūros darbai (poezija, dramos, pjesės, grožinė ir negrožinė literatūra), testavimo laikas pratęstas iki balandžio 30 d. Šiuo laikotarpiu pasiekiamos šios kolekcijos: Naxos Music Library, Naxos Music Library Jazz, Naxos Music Library World, Naxos Video Library, Naxos Spoken Word Library, Naxos Works Database.

———

Kviečiame iki balandžio 30 d. naudotis  Global-Regulation paieškos portalu. Tai didžiausia pasaulinė teisės aktų paieškos sistema, siūlanti daugiau nei 1,5 mln. įstatymų ir teisės aktų iš 78 pasaulio šalių. Prisijungimas su slaptažodžiu.

———

Kviečiame naudotis Vytauto Didžiojo universiteto leidinių kolekcija, kurią sudaro 56 akademinės knygos humanitarinių, socialinių ir fizinių mokslų temomis. Elektroninių knygų portalas ebooks.vdu.lt

———

Polpred

Žiniasklaidos apžvalgos duomenų bazėje pateikiami svarbūs masinės informacijos priemonių pranešimai ekonomikos, politikos, teisės ir kt. temomis rusų kalba. Apžvelgiama 20 temų, 600 informacijos šaltinių, 235 šalys ir teritorijos, 9 Rusijos Federacijos federalinės apygardos, pateikiamos nuorodos į el. visatekstes knygas. Atnaujinama kasdien, suteikiama prieiga prie 15 metų archyvo.

———

Pasaulinė teisės aktų paieškos sistema Global-Regulation, siūlanti daugiau nei 1,5 mln. įstatymų ir teisės aktų iš 78 pasaulio šalių. Testuota iki 2017 m. balandžio 30 d. Prisijungimas su slaptažodžiu.

———

Iki 2016 m. balandžio 18 d. testuota CRCnetBASE duomenų bazė (30 dienų), kurioje pateikta aktuali informacija biomedicinos,  fizinių, technologijos mokslų ir kt. temomis.  Prieiga prie duomenų bazės galima tik iš ŠU kompiuterių tinklo.

———

Iki 2016 m. gegužės 13 d.  testuota viena iš De Gruter duomenų bazės prieigų – Nano online elektroninis žurnalas. Šioje duomenų bazėje skelbiami mokslinių tyrimų rezultatai  įvairiomis temomis: fizikos, chemijos, medžiagų mokslo, inžinerijos, medicinos ir kt.  Daugiau informacijos kaip naudotis duomenų baze galite perskaityti čia: Nano_User_Guide_EN

———

Duomenų bazė Bloomsbury Collections  talpina 4 tūkst. el. knygų humanitarinių ir socialinių mokslų temomis: politika ir tarptautiniai santykiai, Biblijos studijos, religijos studijos, istorija, sociologija, ekonomika, teisė, filosofija, teologija, švietimas, kalbotyra ir kt. Testuota iki 2016 m. kovo 31 d.
———

Duomenų bazė apimanti beveik 70 įvairių el. žurnalų, skirtų meno, meno istorijos, filosofijos, ekonomikos, edukacijos, istorijos, politikos, teisės, medicinos, biologijos ir kitomis temomis. Universiteto bendruomenei suteikta prieiga http://www.journals.uchicago.edu/ iki 2016 m. kovo 15 d.

———

PNAS duomenų bazėje (Proceedings National Academy of Science) pateikiamos JAV nacionalinės mokslų akademijos publikacijos, kurios apima matematikos, aplinkos ir gyvybės mokslų, fizikos, biologijos, farmacijos, biochemijos, medicinos mokslų temas. Testuota iki 2016 m. vasario 3 d.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!