Pagrindiniai veiklos rodikliai

2019 m. sausio 1 d. duomenimis
Bendras bibliotekos pastatų / patalpų plotas: 6038 kv. m.
Dokumentų fondas: 451557 fiz. vnt.; 188209 pavad.
Iš jų: knygų ir serialinių leidinių 404482 fiz. vnt.; 146602 pavad.
rankraščių 5544 fiz. vnt.
kartografijos 22 fiz. vnt.
spausdintinių natų 7409 fiz. vnt.; 2249 pavad.
garsinių, regimųjų dokumentų 3342 fiz. vnt.
patentų 30451 fiz. vnt.
duomenų bazės fizinėse laikmenose 271 fiz. vnt.
Prenumeruojami periodiniai leidiniai: 57 pavad.
Prenumeruojamų mokslinės informacijos duomenų bazių skaičius: 22 pavad.
Prenumeruojamos el. knygos: 178673 pavad.
Prenumeruojami el. žurnalai: 23169 pavad.
Registruotų vartotojų skaičius: 2427
Dokumentų išduotis: į namus – 70538 fiz. vnt.
                                         vietoje – 29751 fiz. vnt.
Darbo vietų skaičius vartotojams: 252
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams: 107
Gautų informacinių užklausų skaičius: 9691
Vartotojų mokymo naudotis bibliotekos paslaugomis, ištekliais ir kt. valandų skaičius: 287 val.
Bibliotekoje surengti 357 renginiai, iš jų 40 parodų.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!