Pagrindiniai veiklos rodikliai

2020 m. sausio 1 d. duomenimis
Bendras bibliotekos pastatų / patalpų plotas: 6038 kv. m.
Dokumentų fondas: 368604 fiz. vnt.; 146409 pavad.
Iš jų: knygų ir serialinių leidinių 350371 fiz. vnt.; 133252 pavad.
rankraščių 5733 fiz. vnt.
kartografijos 22 fiz. vnt.
spausdintinių natų 7001 fiz. vnt.; 2225 pavad.
garsinių, regimųjų dokumentų 2811 fiz. vnt.
patentų 1802 fiz. vnt.
duomenų bazės fizinėse laikmenose 271 fiz. vnt.
Prenumeruojami periodiniai leidiniai: 51 pavad.
Prenumeruojamų mokslinės informacijos duomenų bazių skaičius: 17 pavad.
Prenumeruojamos el. knygos: 178985 pavad.
Prenumeruojami el. žurnalai: 22283 pavad.
Registruotų vartotojų skaičius: 2260
Lankytojų skaičius: 71348
Dokumentų išduotis: į namus – 49039 fiz. vnt.
                                         vietoje – 23301 fiz. vnt.
Darbo vietų skaičius vartotojams: 202
Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams: 72
Gautų informacinių užklausų skaičius: 6983
Vartotojų mokymo naudotis bibliotekos paslaugomis, ištekliais ir kt. valandų skaičius: 130 val.
Bibliotekoje surengti 326 renginiai, iš jų 34 parodos.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!