Naujienos

Retų spaudinių skaitykloje (II a., 213) veikia paroda „Keravuokem sava buočiu šneka…“, skirta Žemaitijos metams paminėti. Ekspozicijoje pristatomi žemaitiškai parašyti bei žemaičių rašytojų leidiniai iš Šiaulių universiteto bibliotekos fondų. Parodoje eksponuojamas šiaurės žemaičių tarmės paminklas, šv Bonaventūros veikalo Ziwatas Pona yr Diewa musu Jezusa Christusa“ vertimas, išleistas 1759 m. Vilniuje. Paroda veiks iki gruodžio 20 d.

———

 


Liepos 15 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje lankėsi Amerikos lietuvis Dominykas Valiūnas, Dr. Domo Jasaičio, Šiaulių mokytojų seminarijos mokytojo bei tuberkuliozės gydymo pradininko, aktyvaus visuomeninio veikėjo anūkas su žmona Nona bei JAV Lietuvių jaunimo sąjungos prezidentė Rima Žiūraitienė su vyru.
Dominykas Valiūnas su dideliu susidomėjimu apžiūrėjo senelio paliktus rankraščius, nuotraukas, įvairius leidinius, pranešimus ir kt. archyvinę medžiagą. Šią vertingą kolekciją Šiaulių universiteto bibliotekai 2016 metais padovanojo Kento valstybinio universiteto biblioteka. Didžioji archyvo dalis sukaupta jau po 1950 m. Amerikoje. Ją sudaro straipsnių iškarpos, korespondencija, tremtyje leisti laikraščiai, kitų asmenų atsiminimai, smulkieji leidiniai ir kt.

valiunas5

———


Gerbiami universiteto studentai, kviečiame naudotis kompiuteriais ŠU bibliotekos Informacinių leidinių skaitykloje (II a., 203).
Jūsų pageidavimu terminaliniai kompiuteriai pakeisti į personalinius kompiuterius, todėl dabar čia patogu rengti rašto darbus (Microsoft Office paketas), atlikti šaltinių paiešką mokslinėse duomenų bazėse, konsultuotis dėl literatūros sąrašo sudarymo ar citavimo stiliaus.

dsc03742

———


Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų jungimasis prie visų bibliotekinių sistemų:
darbuotojai jungiasi kaip naudotojo vardą nurodydami tabelio numerį (ne asmens kodą),
studentai ─ studento pažymėjimo numerį (ne asmens kodą).
Slaptažodis ─ 4 paskutiniai asmens kodo skaitmenys.

———


Šiaulių universiteto mokslinius leidinius kviečiame įsigyti bibliotekos Informacijoje I a., Vytauto g. 84.

Leidinių sąrašas

DSC04977 DSC04972

———


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!