Normatyviniai dokumentai ir patentai

Normatyvinių dokumentų ir patentų fondą sudaro: normatyviniai dokumentai – standartai (LST, LST EN, LST EN ISO, LST ISO), statybos techniniai reglamentai (STR), aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai (LAND), taisyklės, rekomendacijos, higienos normos, patentų aprašymai bei kiti leidiniai pramoninės nuosavybės (išradimų, prekių ženklų, dizaino) klausimais. Konsultuojama dėl normatyvinių dokumentų ir patentų, prekių ženklų, dizaino paieškos fonde, internetinėse duomenų bazėse.

Informacija:
Informacinių leidinių skaitykla (II a., 203 kab.)
Vyriausioji bibliotekininkė Vida Vertelienė
Tel. (8 41) 595 758
El. p. vida.verteliene@lib.su.lt

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!