Mokslo publikacijų registracija (PDB)

Šiaulių universiteto mokslinių publikacijų registracija vykdoma ir informacija teikiama:
Informacinių leidinių skaitykla (Mokslo publikacijų registracija) (Vytauto g. 84, 203 kab.)
Vyriausioji bibliotekininkė Vida Vertelienė
Tel. (8 41) 595 758
El. p. vida.v@lib.su.lt
Registruojant publikaciją reikia pateikti:
1. Mokslinės publikacijos originalą arba kopiją:
  • knygai – antraštinio lapo abiejų pusių, paantraštės, turinio, metrikos kopijas;
  • straipsniui – pirmo ir paskutinio puslapių (kuriuose yra nurodytas cituojamos literatūros sąrašas bei reziumė) kopijas bei leidinio, kuriame publikuotas straipsnis, antraštinio lapo abiejų pusių kopijas;
  • spausdintai konferencijos pranešimų medžiagai ar tezėms – leidinio antraštinio lapo (su leidybiniais duomenimis), pranešimo ar tezių pirmo ir paskutinio puslapio kopijas;
2. ŠU mokslinių publikacijų registravimo kortelę (doc; pdf). Pagal pateiktus klasifikatorius prašome nurodyti publikacijų rūšį ir mokslo kryptį.
Aktualios nuorodos:
Prisijungimas:
vartotojo vardas – tabelio Nr.;
vartotojo slaptažodis – asmens kodas (vėliau slaptažodį galima pasikeisti)
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!