Leidinių skolinimas

Teisę pasiimti leidinius į namus turi tik Šiaulių universiteto bendruomenės nariai.
Kiti vartotojai  bibliotekos leidiniais gali naudotis skaityklose.

Leidiniai iš anksto užsakomi bibliotekos elektroniniame kataloge.

Užsakytus leidinius galima atsiimti per 3 darbo dienas nurodytoje išdavimo vietoje. Leidiniai į namus išduodami mėnesiui arba semestrui. Atsiimant užsakytus leidinius reikia turėti studento pažymėjimą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pratęsimų skaičius neribojamas, jei leidinio neužsakė kitas skaitytojas. Pasibaigus grąžinimo terminui už kiekvieną leidinį skaičiuojami delspinigiai 0,03  € už vieną darbo dieną (Rektoriaus 2012 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. V-118)

Leidiniai iš centrinės bibliotekos skaityklų į namus neišduodami. Kopijas galima pasidaryti bibliotekoje esančiais kopijavimo aparatais (mokama paslauga).

Atvirame grožinės literatūros fonde (Centrinė biblioteka, I aukštas) esančias knygas universiteto bendruomenės nariai gali pasiimti ir grąžinti savarankiškai, naudodamiesi savitarnos aparatu.

Informacija:
Tel. (8 41) 595 706
El. p. biblioteka@su.lt

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!