Kiti kontaktai

Daiva Antanaitytė
Bendroji skaitykla (204) 595758
Rima Balčiūnienė
Leidinių saugykla (001)
393056
rima.balciuniene@lib.su.lt
Akvilina Deveikytė
Menų skaitykla, Mediateka (307, 309)
393048
Jūratė Grušienė
Skaitmeninimas, ETD (216)
393051
Reda Ivanauskienė
Vaikų valandinės priežiūros kambarys (126)
595706
Vilija Levinienė
Leidinių išdavimas / grąžinimas
595706
Vytulis Navickas
Specialistas eksploatacijai ir marketingui (316a)
393053
vytulis.navickas@lib.su.lt
Laima Sruogienė Renginių organizavimas (319) 595860 laima.sruogiene@lib.su.lt
Vida Steponavičienė Retų spaudinių skaitykla, Dr. J. Šliūpo archyvas (213) 393049
393051
vida.steponaviciene@su.lt
Virginija Šimkevičiūtė
Leidinių saugykla (001)
393056
Vida Vertelienė
Informacinių leidinių skaitykla (Mokslo publikacijų registracija) (203)
595758
Jovita Žaltauskienė
Administracija (322)
393053

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!