Kento (JAV) universiteto lituanistinių rinkinių pristatymas

2016.02.18 d. bibliotekoje vyko Kento (JAV) universiteto lituanistinių rinkinių, dovanotų Šiaulių universiteto bibliotekai, pristatymas. Su išeivijoje sukauptais dr. Domo Jasaičio, prel. Pranciškaus Mykolo Juro, žurnalisto Jokūbo Stuko ir Edvardo A. Schultz dokumentais supažindino dr. Stasys Tumėnas. Renginyje dalyvavo ir pasisakė Kultūros ministro patarėja Danguolė Martinkienė, sveikinimo kalbą sakė Šiaulių universiteto Senato pirmininkė prof. Genovaitė Kačiuškienė bei istorikas prof. Arūnas Gumuliauskas.

Išeivijos pristatymas Išeivijos pristatymas 1 Išeivijos pristatymas 2

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!