J. Pabrėžos knyga

2017.11.17 d. bibliotekoje pristatyta kalbininko, docento, humanitarinių mokslų daktaro Juozo Pabrėžos monografiją „Žemaičių kalba ir rašyba“. Renginyje dalyvavo svečiai: te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ja, et­no­mu­zi­ko­lo­gė Lo­re­ta Sun­gai­lie­nė, žur­na­lis­tė, mu­zie­ji­nin­kė, kny­gų lei­dė­ja Da­nu­tė Mu­kie­nė, že­mai­tiš­kų dai­nų au­to­rius ir at­li­kė­jas Po­vi­las Gir­de­nis bei kny­gos dai­li­nin­kė Jur­gi­na Jan­kaus­kie­nė.

ZEMAICIU KALBA IR RASYBA_KNYGOS PRISTATYMAS

 ———

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!