Informacinės paslaugos

Bendrą informaciją apie bibliotekoje teikiamas paslaugas, struktūrą, informacijos išteklius, patalpų rezervavimą ir kt. teikia Informacijoje (I aukšto fojė) budintys bibliotekos darbuotojai.
Teminės, adresinės, faktografinės užklausos vykdomos Informacinių leidinių skaitykloje (II a., 203 kab.). Čia redaguojami bibliografiniai sąrašai, sudaromos rodyklės.
Informacines paslaugas teikia bibliotekininkai-konsultantai, kurie:
  • organizuoja individualias ir grupines konsultacijas, mokymus;
  • nuolat informuoja universiteto bendruomenę apie bibliotekos teikiamas paslaugas;
  • vykdo mokymus studentams pagal dėstytojų pageidavimus;
  • organizuoja duomenų bazių pristatymus studentams ir pedagoginiam mokslo personalui siekiant maksimalaus ir efektyvaus jų panaudojimo;
  • atsižvelgiant į poreikius organizuoja informacinio raštingumo mokymus;
  • dalyvauja studijų programų komitetų posėdžiuose.
Bibliotekininkai-konsultantai
Informacijos išteklių formavimo skyriaus vedėja Jūratė Antukienė
(8 41) 393 060
jurate.antukiene@su.lt
vyriausioji bibliotekininkė
Akvilina Deveikytė
(8 41) 393 048
akvilina.deveikyte@lib.su.lt
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!