Ginučio Procutos knygų siunta

Šiaulių universiteto biblioteką pasiekė nauja prof. Ginučio Procutos knygų siunta iš Toronto (Kanada). Šį kartą Šiaulių universiteto bibliotekai profesorius dovanoja 24 knygas (13 lietuvių, 11 anglų kalbomis) ir 2 video kasetes (lietuvių k.). Dalies knygų biblioteka iki šiol neturėjo. Tai mažu tiražu išleista Herkaus Kunčiaus poezijos knygelė „Pasirodymai“, Jokūbo Josadės „Šuolis į nežinią“, biografinės knygos apie kompozitorių Igorį Stravinskį, anglų rašytoją ir žurnalistą George Orwell, Kanados dailininką James Wilson Morrice, Ernest Hemingway autobiografinis romanas „A Moveable Feast“, N. Zelandijos žymios rašytojos Katherine Mansfield rinktinė. Kitą dalį knygų sudaro lietuvių išeivijos, kaip rašo dedikacijoje pats dovanotojas: „… man ypatingai brangios knygos…“. Tai Jono Aisčio, Kazio Bradūno, Fausto Kiršos, Maironio ir kitų autorių leidiniai. Siuntoje yra knygų holokausto bei specialiųjų tarnybų veiklos temomis. Video medžiaga: Juozo Javaičio filmas „Česlovo Milošo amžius“ (2012)  ir Algimanto Maceinos filmas „Paskutinis“ (2010) –  apie vieną iš paskutinių Lietuvos partizanų Antaną Kraujelį.

Šiais metais vasario 16-ąją už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos Respublikos prezidentė D. Grybauskaitė apdovanojo prof. G. Procutą ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

DSC06037  DSC06035

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!