Edukologų akcija

Nacionalinės bibliotekų savaitės proga Šiaulių universiteto Edu­ko­lo­gi­jos fa­kul­te­to stu­den­tai or­ga­ni­za­vo pro­jek­tą „Dek, ug­ne­le, ma­ny­je, ne­šk ge­ru­mą ta­vy­je“. Su­rink­tos lė­šos bus skir­tos San­ta­riš­kių kli­ni­kų Vai­kų li­go­ni­nės on­ko­he­ma­to­lo­gi­jos cent­rui.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!