Edukacijos

Edukacinių užsiėmimų kaina asmeniui (grupėms iki 25 asmenų) – 1 Eur;
vaikams, moksleiviams, studentams, senjorams ir neįgaliesiems (pateikus pažymėjimą)   – 0,70 Eur.

 

BIBLIOTEKOJE BUVAU! SPĖK, KĄ TEN PAMAČIAU?

Ikimokyklinio amžiaus vaikams

Trumpai susipažinsite su universiteto bibliotekos ir jos pastato istorija, kuo universiteto biblioteka skiriasi nuo kitų bibliotekų. Sužinosite, kaip knyga atkeliauja iki skaitytojo, kaip saugyklose bei skaityklose saugomos knygos, kokie dokumentai ir daiktai laikomi dr. Jono Šliūpo archyve. Susipažinsite su įdomiausiomis, seniausiomis knygomis ir kitais unikaliais dalykais. Matysite, kokiose laikmenose saugomi garso ir vaizdo įrašai, galėsite kai kuriuos pamatyti ir išgirsti, sužinosite kaip kompiuteriu kuriama muzika. Išbandysite įvairiausias technologijas knygų skaitymui. Trukmė apie 1 val.


MAGIŠKAS BIBLIOTEKOS PASAULI
S (1−4 KLASIŲ MOKSLEIVIAMS)

Moksleiviams

Trumpai susipažinsite su universiteto bibliotekos ir jos pastato istorija. Sužinosite, kaip knyga atkeliauja iki skaitytojo, kaip saugyklose bei skaityklose saugomos knygos, kaip kuriamos bibliotekos informacinės sistemos, kokia technika bei technologijos naudojamos rankraščiams skaitmeninti, kaip kompiuteriu rašomos natos ir kuriama muzika, kokie dokumentai ir daiktai saugomi dr. Jono Šliūpo archyve bei kitais unikaliais dalykais. Trukmė apie 1 val.


ISTORINĖ PINIGŲ RAIDA LIETUVOJE

Vaikams ir moksleiviams, suaugusiems, šeimoms

Susipažinsite su istorine pinigų raida Lietuvoje nuo 13 a. iki šių dienų, sužinosite, ką vienu ar kitu laikotarpiu naudoti pinigai pasakoja apie Lietuvos istoriją, kultūrą. Užsiėmimas vyks Centų kambaryje ir prie šalia veikiančios banknotų ekspozicijos. Didžiausias dėmesys skiriamas lietuviškų pinigų (litų ir centų) įvedimui 1922 m. ir jų sugrįžimui 1993 m. Trumpai pristatomi okupaciniai pinigai: carinės Rusijos rubliai, Pirmojo pasaulinio karo vokiški ostrubliai ir ostmarkės, Klaipėdos krašto pinigai (notgeltai), Antrojo pasaulinio karo Vokietijos reichsmarkės ir Sovietų Sąjungos primesti rubliai. Edukacija pritaikyta klausos negalią turintiems lankytojams (į gestų kalbą vertė Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centras). Trukmė apie 1 val.


KNYGŲ PASAULIO ĮDOMYBĖS

Vaikams ir moksleiviams, suaugusiems, šeimoms

Susipažinsite su knygų pasaulio rekordais (sunkiausia, brangiausia, storiausia, didžiausia, mažiausia Lietuvos ir pasaulio knyga), su keisčiausiomis ir paslaptingiausiomis knygomis (Kruvinuoju Koranu, Šėtono Biblija, paslaptingiausiu Voiničiaus rankraščiu ir t. t.), su klijuotinėmis knygomis (kada knyga tampa meno objektu ir svarbiausia joje ne turinys). Susipažinsite su knygos elementais ir struktūra,  elektroninių knygų bibliotekomis, duomenų bazėmis, garsinėmis bei Brailio rašto knygomis ir pan. Trukmė 1–1,5 val.


MANO PROFESIJA − BIBLIOTEKININKAS (6−12 KLASIŲ MOKSLEIVIAMS)

Moksleiviams

Susipažinsite su bibliotekininko, komunikacijos ir informacijos specialisto profesija, neturinčia kompetencijų ribų ir leidžiančia suderinti du labai svarbius, iš pirmo žvilgsnio nesuderinamus dalykus – tradicijas ir modernumą. Pamatysite daug tradicinių informacijos šaltinių: seniausias ŠA Informacijos centre saugomas knygas, retus knygų rinkinius, daugiau kaip 100 metų senumo žurnalus, žymių žmonių rankraščius ir net galėsite pasiklausyti vinilinių plokštelių. Sužinosite, kaip kuriamos bibliotekos informacinės sistemos, skaitmeninami rankraščiai. Lankysitės knygų saugyklose ir skaityklose, pabendrausite su ŠA Informacijos centro darbuotojais, susipažinsite su jų darbo specifika. Trukmė apie 1 val.

 

Kreiptis: Akvilina Deveikytė
Tel. (8 41) 393 048
El. p. akvilina.deveikyte@sa.vu.lt

 

AUŠRININKO DR. JONO ŠLIŪPO ARCHYVAS ŠIAULIŲ AKADEMIJOS INFORMACIJOS CENTRE

Vaikams ir moksleiviams, suaugusiems, šeimoms

Susipažinsite su aušrininko, publicisto, istoriko, gydytojo, švietėjo, laisvamanio dr. J. Šliūpo asmenybe, archyvo įkūrimo istorija, jo veikla, archyve saugomomis dr. J. Šliūpo knygomis, laikraščiais, asmeniniais daiktais, rankraščiais. Rekomenduojama 10-12 klasės moksleiviams. Trukmė apie 1 val.


NAUJA! PIRMASIS LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS AUŠRA  (10−12 KLASIŲ MOKSLEIVIAMS)

Moksleiviams

Spaudos draudimo laikotarpiu (1864−1904) Didžiąją Lietuvą pasiekė pirmasis lietuviškas laikraštis Aušra (Auszra), leistas 1883−1886 m. Ragainėje ir Tilžėje. Susipažinsite su šio laikraščio gimimo istorija, leidėjais, autoriais, platinimo problemomis bei įtaka tolimesnei kovai už lietuvių tautinį atgimimą. Trukmė apie 1 val.


NAUJA! JONAS ŠLIŪPAS. LIETUVIŲ-LATVIŲ BENDROS VALSTYBĖS IDĖJA

Suaugusiems

Pristatoma lietuvių tautinio atgimimo veikėjo dr. Jono Šliūpo populiarinta lietuvių-latvių vienybės idėja, smulkiau aptariamas J. Šliūpo parengtas lietuvių ir latvių sąjungos projektas. Trukmė apie 1 val.


Kreiptis:
Vida Steponavičienė
Tel. (8 41) 393 049
El. p. vida.steponaviciene@sa.vu.lt

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!