Duomenų bazės

Visomis duomenų bazėmis galite naudotis  iš kitų tinklų be slaptažodžių, naudodamiesi ŠU VPN paslauga. VPN naudotojo instrukcija.
Universiteto elektroninio pašto adresą galite susikurti su seniūno duotu įsirašymo raktu arba pagal studento pažymėjimo numerį http://ist.su.lt/?stud
Informacija bei pagalba dėl VPNpagalba@su.lt
Dėmesio! Prenumeruojamomis duomenų bazėmis leidžiama naudotis asmeninėms mokslo reikmėms. Jose esantys duomenys tik nedideliais kiekiais gali būti perrašomi į savo kompiuterį. Tokių duomenų perdavimas tretiesiems asmenims, talpinimas į intranetą ar naudojimas komerciniams tikslams griežtai draudžiamas.
Informacija:
Jūratė Antukienė
Tel. (8 41) 393 060; (8 41) 595 706
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!