dr. Jono Šliūpo siunta

Šiaulių universiteto bibliotekos aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvą  pasiekė nauja siunta iš Kalifornijos. Šį kartą Vanda ir Vytautas Šliūpai padovanojo 120 egz. knygų, periodinių leidinių ir rankraščių.

DSC05207

Archyvo fondą papildys anglų rašytojo Viljamo Meikpiso Tekerėjaus (William Makepeace Thackeray) 22-jų tomų raštų rinkinys, išleistas Londone 1869 metais, etimologijos ir citatų žodynai, istorinės, geografinės, žymių žmonių biografinės knygos. Grožinės literatūros fondai praturtės literatūros klasikų Viljamo Šekspyro (William Shakespeare), Ernesto Hemingvėjaus (Ernest Hemingway), Čarlzo Dikenso (Charles Dickens) ir kitų autorių kūriniais bei šiuolaikinės literatūros knygomis anglų kalba. Periodinių leidinių komplektai papildyti laikraščio Draugas news, žurnalų Pasaulio lietuvis ir Pensininkas naujais numeriais. Kitą siuntos dalį sudaro aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvo dokumentai: 1987-1997 metų archyvo išlaidos ir 1986-2003 metų archyvo korespondencija, 1886 metais įsteigtos JAV lietuvių visuomeninės kultūros organizacijos Susivienijimas lietuvių Amerikoje (SLA) antspaudo kopija ir kiti dokumentai.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!