dr. Jono Šliūpo archyvas

2016.11.24 d. dr. Jono Šliūpo archyvas pasipildė naujais eksponatais. Bibliotekos darbuotoja Asta Katiliūtė, grįždama iš stažuotės  aušrininko Dr. Jono Šliūpo archyve Burlingame (Kalifornija, Jungtinės Amerikos Valstijos), parsivežė Vandos ir Vytauto Šliūpų dovanotų leidinių:. Amerikoje leidžiamų laikraščių Draugas News  ir Dirva,  žurnalų Pasaulio lietuvis, Liepsna, Pensininkas, Lithuanus, The Lithuanian Museum ReviewBaltic BulletinNational Geographic  naujausius numerius, žurnalo AramcoWorld metinį komplektą. Archyvą papildė Vydūno jaunimo fondo (Čikaga) išleisti kalėdinių atvirukų rinkiniai: 2015 m. kalėdinių atvirukų konkursą laimėjusių menininkų ir fotografų atvirukų  rinkinys, 1995 m. atvirukų rinkinys ir 1987 m. Akademinio skautų sąjūdžio atvirukų rinkinys. Skautas Jonas Vazbys padovanojo archyvui Korp!Vytis skauto uniformą.

dsc04248  dsc04246

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!