Bibliografinių nuorodų sąrašo sudarymas

Bibliografinių nuorodų sąrašas – tai abėcėlės tvarka išdėstyti darbe panaudotų (cituotų, perfrazuotų ar paminėtų) dokumentų bibliografiniai aprašai. Tai būtina studijų ir mokslo darbų dalis.
 

Šiuo metu egzistuoja labai įvairios bibliografinių nuorodų mokyklos, kurių kūrėjai  – asociacijos (pvz..,  Amerikos Antropologų Asociacija, Amerikos Chemikų Asociacija), universitetai (pvz., Harvardo), leidyklos ir t. t.

Praktiškai įvairiose mokslo srityse yra laikomasi skirtingų bibliografinių nuorodų sąrašo sudarymo tradicijų. Humanitariniuose moksluose tradiciškai vadovaujamasi Dabartinės kalbos asociacijos (angl. Modern Language Association – MLA), socialiniuose moksluose – Amerikos psichologijos asociacijos (angl. American Psychological Association – APA) ir t. t. bibliografinių nuorodų nuostatomis, nusakančiomis skirtingus nuorodas sudarančius elementus, jų eiliškumą, išdėstymo tvarką.

Mokslininkams planuojantiems paskelbti darbą ne Lietuvoje, rekomenduojama iš anksto pasidomėti, kokios bibliografinių nuorodų sistemos laikytis reikalauja tam tikra žurnalo redakcija ar leidykla.
Lietuvoje dažniausia naudojami šie bibliografinių nuorodų sudarymo variantai:
  • APA (angl. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION), 6-asis leidimas Pavyzdys
  • LST ISO 690:2010. Pirmojo elemento ir datos metodas Pavyzdys
  • LST ISO 690:2010. Numeruojamų nuorodų metodas Pavyzdys
  • MLA (angl. MODERN LANGUAGE ASSOCIATION), 8-asis leidimas Pavyzdys
Kurį variantą pasirinkti, sprendžia darbo autorius pasikonsultavęs su darbo vadovu.

Sudarant bibliografinių nuorodų sąrašą būtina laikytis šių taisyklių:

  • Sąrašas pateikiamas studijų ar baigiamojo darbo pabaigoje (rekomenduojamos antraštės literatūros sąrašui Literatūra, Naudota literatūra).
  • Visi tekste pateikiami literatūros šaltiniai turi būti pateikti literatūros sąraše.
  • Bibliografiniai įrašai rūšiuojami autorių (o jeigu autoriai nenurodyti, antraščių) abėcėlės tvarka pirma lotyniškąja abėcėle, po to , jei yra – kirilica ir kitomis abėcėlėmis.
  • Sąrašas numeruojamas arabiškais skaitmenimis.
  • Literatūros sąrašas turi būti sudaromas pasirenkant vieną stilių.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!