Skaityti toliau…

2015.12.18 d. į Šiaulių universiteto bibliotekoje saugomą aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvą iš Kalifornijos buvo atvežta jau ketvirtoji siunta (28 dėžės). Po oficialaus archyvo atidarymo 2009 m. archyvo įkūrėjas Vytautas Šliūpas su žmona Vanda dovanotą kolekciją nuolat pildo naujais dokumentais bei eksponatais.

Didžiąją ketvirtosios siuntos dalį sudaro įvairių mokslo sričių bei grožinės literatūros knygos anglų kalba. Seniausia – 1854 m. Filadelfijoje išleista 1853 m. Amerikos konstitucija. Lietuviškų knygų nedaug: DP stovyklų laikotarpį menanti maldaknygė „Būk man malonus“ (Štutgartas, 1948), Bostone išleista 37 tomų „Lietuvių enciklopedija“ (1953–1987), „Mažosios Lietuvos enciklopedija“ (2000–2009), skautiški bei kiti leidiniai. Gauta naujų periodinių leidinių: laikraščiai „Dirva“, „Draugas“, žurnalai „Lithuanus“, „Lithuanian heritage“, „National geographic“ ir kt.

Archyvo rankraštyną papildys straipsnių iškarpos apie Vytauto Šliūpo visuomeninę bei tarnybinę veiklą, archyvo kaupimą bei tvarkymą, keliones. Įdomi ikonografinė medžiaga: Palangoje gyvenusio Vytauto Šliūpo pusbrolio tenisininko Kazimiero Ragausko šeimos nuotraukos bei jo sukaupti atvirukai. Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpio nuotraukose įamžinta ne tik K. Ragausko šeima, bet užfiksuoti įvairūs Palangos vaizdai, mieste vykę renginiai, veikusių įstaigų, organizacijų kolektyvai, yra dr. J. Šliūpo bei kitų žinomų asmenybių nuotraukų. Kai kurios nuotraukos pažymėtos žinomo Palangos fotografo Igno Stropaus įspaudu.

Vertingų dokumentų Vytautas ir Vanda Šliūpai archyvui perdavė šių metų spalio pradžioje (svarbesnius dokumentus į archyvą atveža pats V. Šliūpas arba kiti asmenys). Buvo gautos dr. J. Šliūpo, jo žmonos Grasildos ir sūnaus Vytauto 1932–1938 m. taupomosios knygelės, 1938–1939 m. Jono Bitkevičiaus (dr. J. Šliūpo svainio) pasirašyti vekseliai, 1919–1940 m. dukrai Aldonai Šliūpaitei rašyti 52 dr. J. Šliūpo laiškai bei Vandos Šliūpienės (Vytauto Šliūpo žmonos) 1958–2015 m. kalėdiniai laiškai.

Naujai gauti leidiniai bei dokumentai bus saugomi dr. Jono Šliūpo archyve ir prieinami visiems besidomintiems.

DSC00548  DSC00556DSC00555 DSC00560

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!