2019 liepos

2019 m. liepos 15 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje lankėsi Amerikos lietuvis Dominykas Valiūnas, Dr. Domo Jasaičio, Šiaulių mokytojų seminarijos mokytojo bei tuberkuliozės gydymo pradininko, aktyvaus visuomeninio veikėjo anūkas su žmona Nona bei JAV Lietuvių jaunimo sąjungos prezidentė Rima Žiūraitienė su vyru.
Dominykas Valiūnas su dideliu susidomėjimu apžiūrėjo senelio paliktus rankraščius, nuotraukas, įvairius leidinius, pranešimus ir kt. archyvinę medžiagą. Šią vertingą kolekciją Šiaulių universiteto bibliotekai 2016 metais padovanojo Kento valstybinio universiteto biblioteka. Didžioji archyvo dalis sukaupta jau po 1950 m. Amerikoje. Ją sudaro straipsnių iškarpos, korespondencija, tremtyje leisti laikraščiai, kitų asmenų atsiminimai, smulkieji leidiniai ir kt.

valiunas5

———


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!