2017 lapkričio

2017.11. 21 d. bibliotekoje vyko Baltų centro 15 metų sukakties renginiai: Latvijos Nepriklausomybės dienos minėjimas, šventinis Baltų centro 15 metų veiklos sukakties minėjimas, parodos Baltų centrui – 15 pristatymas.

Baltu dienai plakatas

———


2017.11.17 d. bibliotekoje pristatyta kalbininko, docento, humanitarinių mokslų daktaro Juozo Pabrėžos monografiją „Žemaičių kalba ir rašyba“. Renginyje dalyvavo svečiai: te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ja, et­no­mu­zi­ko­lo­gė Lo­re­ta Sun­gai­lie­nė, žur­na­lis­tė, mu­zie­ji­nin­kė, kny­gų lei­dė­ja Da­nu­tė Mu­kie­nė, že­mai­tiš­kų dai­nų au­to­rius ir at­li­kė­jas Po­vi­las Gir­de­nis bei kny­gos dai­li­nin­kė Jur­gi­na Jan­kaus­kie­nė.

ZEMAICIU KALBA IR RASYBA_KNYGOS PRISTATYMAS

 ———


Kviečiame testuoti EBSCO duomenų bazę, skirtą laisvalaikio skaitymui, Flipster, kuri suteikia prieigą prie daugiau nei 1500 pavadinimų populiariųjų žurnalų el. versijų.

———


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!