2017 spalio

Šiaulių universiteto bibliotekoje veikia žymaus nacionalinio atgimimo veikėjo, aušrininko dr. J. Šliūpo archyvas, įkurtas 2009 m. birželio 12 d. Kviečiame virtualių parodų svetainėje susipažinti su gydytojo, medicinos, humanitarinių ir teisės mokslų daktaro, lietuvių spaudos ir politinio veikėjo, laisvamanio  Jono Šliūpo asmenybe.

06

Virtuali paroda parengta, įgyvendinus Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos projektą „Mokymai bibliotekų darbuotojams „Mokomės kurti virtualias parodas“. Projektui dalinį finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba Kultūros rėmimo fondo lėšomis 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu (Lietuvos kultūros tarybos sprendimas Nr. 1LKT-87 (1.2), Vilnius).

Paroda parengta, remiantis informacija iš Šiaulių universiteto bibliotekos dr. J. Šliūpo archyvo, Retų spausdinių skaityklos išteklių bei kitų nurodytų šaltinių.

———


Kviečiame laikinai naudotis Springer duomenų bazėmis:
Springer Materials – fizikiniai ir chemijos mokslo duomenys medžiagų moksle;
Springer Reference – informaciniai įvairių mokslo sričių leidiniai;
zbMath – matematikos išteklių bibliografinė duomenų bazė;
AdisInsight – farmacijos srities duomenų bazė;
SpringerProtocols – biomedicinos ir gyvosios gamtos mokslų informacija.

Testavimas vyksta iki 2017 m. lapkričio 24 d.

———


EBSCO duomenų bazių: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate, Applied Science & Technology Ultimate, Humanities Source Ultimate, Sociology Source Ultimate, One Belt One Road Reference Source, Flipster testavimo laikas nuo 2017-09-20 iki 2017-11-30.

———


2017.12.06–12.13 bibliotekos II aukšte veikė Šiaulių Jovaro progimnazijos moksleivių grafikos kūrybinių darbų paroda „Korupcija šiuolaikinėje visuomenėje: būtinybė ar problema“.

DSC09233 DSC09224 DSC09227

———


2017.10.30–11.27 d. bibliotekos III a. veikė paroda Baltų centrui – 15. Parodoje – visuomenei žinomų lietuvių ir latvių portretai, Baltų centro organizuotų renginių plakatai.

BC_Sarkanis_Alita_as_Degutis_20120328 BC_Skirius_Sireika_20031211 BC_VIrsis_Gramatas

———


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!