2016 lapkričio

2016.11.24 d. dr. Jono Šliūpo archyvas pasipildė naujais eksponatais. Bibliotekos darbuotoja Asta Katiliūtė, grįždama iš stažuotės  aušrininko Dr. Jono Šliūpo archyve Burlingame (Kalifornija, Jungtinės Amerikos Valstijos), parsivežė Vandos ir Vytauto Šliūpų dovanotų leidinių:. Amerikoje leidžiamų laikraščių Draugas News  ir Dirva,  žurnalų Pasaulio lietuvis, Liepsna, Pensininkas, Lithuanus, The Lithuanian Museum ReviewBaltic BulletinNational Geographic  naujausius numerius, žurnalo AramcoWorld metinį komplektą. Archyvą papildė Vydūno jaunimo fondo (Čikaga) išleisti kalėdinių atvirukų rinkiniai: 2015 m. kalėdinių atvirukų konkursą laimėjusių menininkų ir fotografų atvirukų  rinkinys, 1995 m. atvirukų rinkinys ir 1987 m. Akademinio skautų sąjūdžio atvirukų rinkinys. Skautas Jonas Vazbys padovanojo archyvui Korp!Vytis skauto uniformą.

dsc04248  dsc04246


logo2x
Kviečiame naudotis Cornell Open duomenų bazėje esančiomis atviros prieigos knygomis, skirtomis humanitarinių mokslų atstovams. Knygas rasite adresu http://www.cornellopen.org/


Besidomintys istorija gali naudotis nemokama duomenų baze “Slavery in America and the World: History, Culture & Law”, reikia tik užsiregistruoti adresu http://home.heinonline.org/access-registration/


Šiaulių universiteto bendruomenei atnaujinta prieiga prie VGTU leidyklos „Technika“ Technologijos mokslų (Mechanikos inžinerijos, Statybos inžinerijos) 48 el. knygų. Prenumeruojamų el. knygų sąrašas.


Universiteto bendruomenei atnaujinta prieiga prie Science Direct duomenų bazės. Prieiga galima tik iš ŠU kompiuterių tinklo.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!