2013 spalio

Spalio 26 d. (šeštadienį) 10 val. bibliotekoje (Vytauto g. 84, 205) vyko konferencija  Skautiškos tarnystės kelyje, skirta Lietuvos skautijos Šiaulių tunto Kupolės vyresniųjų skaučių ir Antano Saulaičio skautų vyčių būrelių veiklos 10-mečiui.


 Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84) lankėsi Rygos technikos universiteto mokslinės bibliotekos darbuotojai. Vizito metu buvo aptartos akademinių bibliotekų pastatų renovavimo ir paslaugų modernizavimo tendencijos bei abipusio bendradarbiavimo galimybės.


Bibliotekos (Vytauto g. 84) III a. fojė buvo atidaryta Menų fakulteto Dailės katedros Audiovizualinio meno 4 kurso studentų fotografijų parodos “#3”. Paroda veikė iki lapkričio 11 d.


Bibliotekos konferencijų salėje (Vytauto g. 84, 205) vyko diskusija Mokykla, kurianti valstybę ir tautą: ar šiandien svarbios Meilės Lukšienės idėjos? Įvadinį žodį tarė dr. Darius Kuolys.


Retų spaudinių skaitykloje (II a., 213) paroda „Augustino Janulaičio (1878–1950) palikimas“, skirta šiauliečiui, teisininkui, politiniam veikėjui, teisės ir literatūros istorikui Augustinui Janulaičiui. Paroda veikė iki lapkričio 21 d.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!