2013 liepos

Bibliotekos III a.  fojė veikė  Raimondo Gurskio fotografijų paroda „Lietuvos vėjo malūnai“ .  Paroda veikė iki rugsėjo 14 d.


Bibliotekos II a. fojė veikė fotografijų paroda ,,Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos 20 metų akimirkos“.  Paroda veikė iki rugsėjo 1 d.


Retų spaudinių skaitykloje ( II a., 213) veikė paroda Lietuvių išeivijos periodiniai leidiniai. Buvo eksponuojami aušrininko Dr. Jono Šliūpo archyve saugomi spaudiniai. Paroda veikė iki rugpjūčio 26 d.


 Šiaulių  Saulės ROTARY klubas bibliotekai perdavė įrangą, pritaikytą regėjimo negalią turintiems vartotojams.


Penktadienį, birželio 28 d., bibliotekoje lankėsi Klaipėdos universiteto bibliotekos darbuotojos. Kolegėms buvo surengta ekskursija po biblioteką.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!