Ž.Mikšys

Retų spaudinių skaitykloje (II a., 213) veikė paroda Aš viską atsivežiau iš Lietuvos… (Žibuntas Mikšys), skirta lietuvių intelektualui, grafikui Žibuntui Mikšiui. Paroda veikė iki 2014 m. sausio 10 d.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!