Naujienos

Iki š.m. gruodžio 31 d. suteikta laisva prieiga prie naujų EBSCO viso teksto duomenų bazių Academic Search Ultimate ir Business Source Ultimate.

Academic Search Ultimate – daugiatemė duomenų bazė, kurioje yra daugiau kaip 3000 pilnateksčių mokslo žurnalų, skirtų antropologijos, astronomijos, biologijos, chemijos, kultūros studijų, geologijos, geografijos, muzikos, psichologijos, religijos ir filosofijos, teisės, veterinarijos, zoologijos ir kt.

Business Source Ultimate – verslo duomenų bazė, kurioje yra daugiau kaip 1400 pilnateksčių verslo ir mokslo žurnalų apie verslo administravimą, bankininkystę, rinkodarą, apskaitą, žmogiškųjų išteklių valdymą ir kt. 

Visa informacija pasiekiama per EBSCOhost: iš ŠU tinklo kompiuterių – https://search.ebscohost.com

———


Retų spaudinių skaitykloje (II a., 213) veikia paroda „Keravuokem sava buočiu šneka…“, skirta Žemaitijos metams paminėti. Ekspozicijoje pristatomi žemaitiškai parašyti bei žemaičių rašytojų leidiniai iš Šiaulių universiteto bibliotekos fondų. Parodoje eksponuojamas šiaurės žemaičių tarmės paminklas, šv Bonaventūros veikalo Ziwatas Pona yr Diewa musu Jezusa Christusa“ vertimas, išleistas 1759 m. Vilniuje. Paroda veiks iki gruodžio 20 d.

———

 


Bibliotekos II a. fojė veikia žurnalistės Lilijos Valatkienės fotografijų paroda „Lietuviais esame mes gimę!“. Paroda veiks iki lapkričio 4 d.

———


Bibliotekos II a. fojė veikia respublikinė 3 – 4 klasių mokinių dailyraščio paroda „Gražiausi žodžiai Tau, Mokytojau“, skirta paminėti Tarptautinę mokytojų dieną.
 
 

———


Liepos 15 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje lankėsi Amerikos lietuvis Dominykas Valiūnas, Dr. Domo Jasaičio, Šiaulių mokytojų seminarijos mokytojo bei tuberkuliozės gydymo pradininko, aktyvaus visuomeninio veikėjo anūkas su žmona Nona bei JAV Lietuvių jaunimo sąjungos prezidentė Rima Žiūraitienė su vyru.
Dominykas Valiūnas su dideliu susidomėjimu apžiūrėjo senelio paliktus rankraščius, nuotraukas, įvairius leidinius, pranešimus ir kt. archyvinę medžiagą. Šią vertingą kolekciją Šiaulių universiteto bibliotekai 2016 metais padovanojo Kento valstybinio universiteto biblioteka. Didžioji archyvo dalis sukaupta jau po 1950 m. Amerikoje. Ją sudaro straipsnių iškarpos, korespondencija, tremtyje leisti laikraščiai, kitų asmenų atsiminimai, smulkieji leidiniai ir kt.

valiunas5

———